Traditional Thai MusicTraditional Thai music is a blending of musical elements from a number of cultures, such as Chinese, Khmer, and Indian. This applies not only to the instruments but also to the melodies

thailand song

28 Replies to “Traditional Thai Music”

  1. Hathai Rattana

    So beautiful and great traditional .
    Nice costume and clothes. Love Esaan Classical music of Thailand . Thank you so much.
    เสียงดนตรีอิสานเพราะกินใจค่ะ เสื้อผ้าสวยมากๆค่ะ ขอบคุณนะคะที่นำมาลงค่ะ

  2. Thuât Lò

    Nhạc không lời nghe đã quá , đi làm cũng có thể mang nhạc cụ như đàn, khèn, sáo. Âm nhạc là phương thuốc động lực cho cuộc sống của mỗi con người mỗi ngày. Ít nhất trong đúc mệt mỏi! Mình đã trải nghiệm ít nhất trong vài công việc có đúc đang đõi nghe nhạc cũng quên đi, đời sao lại vậy nhỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *