ប្រជុំបទសេដថៃ | Best Nonstop Thai Sad Song 2018ប្រជុំបទសេដថៃ ជាមួយតារាកំពុងល្បី | Best Nonstop Thai Sad Song 2018
សូមចុច ជាវ ( Subscribe )​ ដើម្បីទទួលបានវីដីអូថ្មីជារាល់ថ្ងៃ និងសូមជូយស៊ែរ ( Share ) បន្តផង………….( Every day Music Every Day Relax……..)

👉 Puu Hak- ពូ ហាក់:

Facebook Page:

🙇🏼❤Thanks You! For Support My Channel💻

★Puu Hak- ពូ ហាក់★ សុំទោសបងប្អូនទុកជាមុន បើការ Upload Videos របស់ខ្ញុំមានចំនុចណាខុស ឬ មានបញ្ហា សូមបងប្អូនជួយ Comment ប្រាប់ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំ កែប្រែ ឬ​ លុបចោលវីឌីអូនោះចេញ….
I do not own the original mix.
For copyright issue please comment down,
I’ll remove the video immediately on request.
Appreciated with your understanding.

ប្រជុំបទសេដថៃ ជាមួយតារាកំពុងល្បី |ឌឹតយ| Best Nonstop Thai Sad Song 2018,ប្រជុំបទសេដថៃ,បទសេដថៃ,តារាកំពុងល្បី,កំពុងល្បី,តារា,Best Nonstop Thai Sad Song,Thai Sad Song 2018,Sad Song 2018,ឌឹតយ,th,តារាtik tok,កំពុងល្បីក្នុងtik tok,កំពុងល្បីក្នុងtik tok 2019

thailand song

35 Replies to “ប្រជុំបទសេដថៃ | Best Nonstop Thai Sad Song 2018”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *